КОЙ СИ ТИ?

Преди за започнеш пътешествието тряба да разполагаш с личната си графика

Генераторите са 70% от населението на земята.

Генераторите са енергиен Тип и преставляват 70% от населението. Единствено те имат дефиниран сакрален център. Това са “строителите” на живота, градителите. Те олицетворяват това, което е животът на тази планета. Те са мотора на планетата, същества с изключително изобиле от мощ и енергия. Това е типът, който може да се пробуди най-бързо, но желанията, които се взимат в живота, трябва да са взети чрез отклик. И когато всяко решение е взето по този начин, Генераторът открива себе си.

Генераторът е тук, за да разбере кой всъщност е той.

Генераторът е тук, за да разбере кой всъщност е той. Неговият въпрос е “ КОЙ СЪМ АЗ ЗА СЕБЕ СИ? ” .  Той трябва да е фокусиран върху това да открие себе си и е най-лесният тип, който може да започне процеса на “събуждане”.
Сакралният център е извор и център на живот. Той е основният, първичен мотор на живота. Всички концепции на това, какво означава  „да се предадеш“, ,, да се пробудиш“ и „просветлението“ , започват от него.
Аурата на Генератора е голяма и поглъщаща. Това прави Типът дълбоко уязвим и лесен за обуславяне, защото е широко отворен и приема всичко в себе си.

Дизайнът на Генераторите е устроен да бъдат честни. Сакралният отклик е най – чистият отговор. Когато разберат “ кое не са” , започват преживяването си. Когато започнат да чуват Сакрала си, те получават сила и започват да вярват в себе си. Когато Сакралът откликне, тогава енергията и силата са на лице, за каквото и да е.

Големият недостатък на Генераторите е нетърпението. Те са обусловени да не чакат и да инициират. Още от малко дете, Генераторът е трениран от родителите си да бъде Манифестор. Никой не уважава уствойството на Типа му (защото не знае) , казвано му е какво да прави, не е питан, не е чакан, учен е да взима ментални решения за какво да прави и как…И тогава започва началото на края за Генератора. Когато Генераторът спре да инициира и се откаже от това да бъде Манифестор, откликът към живота го прави способен да изгради абсолютно всичко.
Генераторите имат огромно богатство от енергия и сила, въпреки че не могат да ги използват директно. Ключът на Генератора е – ОТКЛИК.

Нищо не е по-мощно от един Генератор, който действа чрез отклик.

Откликът представлява глас или енергия в корема. Глас, който казва “ АХА “ или “Ъ-Ъ” или енергия, която придърпва тялото напред или пък не. Да погледнем бебетата и лъжицата с храната, поднесена към устата им. Колко много от тях просто стискат устата и въртят главата си “ Ъ-Ъ”,  а друг път когато откликът е на лице “АХА”  хапват лакумо. Всичко е толкова просто, отклик! 

Умът на не-азовия Генератор не харесва звуците на Сакрала.
Генераторите са родени, за да знаят кои са и е много полезно за тях да седнат с някой, на когото вярват и този някой да започне да им задава безкрайни въпроси за всичко. Тогава слушайки отклика на Сакрала ще започнат да откриват кои са. Започвайки да узнават неща за себе си, те ще смирят ума си. Да разберат кои са ще окаже влияние не само върху собствения им живот, но върху живота и на другите.

Повечето Генератори са разочаровани, че работят на неправилни работни места, живеят с неподходящи хора, ядат погрешната храна и чувстват липса на цел в живота. Основната причина за всичко това е невежеството. Не-азът ги държи далеч от магията им. Те трябва да намерят правилната си работа или няма да бъдат щастливи. Генераторът е тук, за да бъде удовлетворен.

Подписът на Генератора е УДОВЛЕТВОРЕНИЕ !

Не-азовата тема на Генератора е фрустрацията. Тъй като Генераторите са 70% от населението тяхната фрустрация се оказва глобална фрустрация (останалите три типа приемат и усилват тази тема). Още от малки на Генераторите им е казвано какво да правят и какво не, тласкани са в различни посоки, решенията са взимани от ума и следователно се превърщат в изпълнени с негодувание и ръмжащи, незнаещи, че разполагат със сила, с инструмент – мотор за взимане на решения, а именно Сакрала.

Това, че са енергиен Тип и разполагат с много енергия, не означава, че тази енергия е налична за всичко. Енергията им е налична само за жизнената им сила, за дефиницията им и трябва да се използва коректно. Тогава, правейки неща или работейки работа, енергията им ще се регенерира и ще бъде нескончаема, тогава ще се чувстват удовлетворени.

Най-доброто, което може да направи един Генератор за себе си, е да спре да взима решения с ума си и просто да откликва. Започвайки да прави това, ще забележи, че фрустрацията в живота му намалява. За да се придвижи към живот с по – добро качество, трябва да върви стъпка по стъпка, решение по решение. Фрустрацията винаги ще е там, но няма да бъде пропита в него и няма да се задържи. Това е живота на Генератора – стъпка по стъпка, пласт по пласт, по пътя към удовлетворение.

Здравословно за Генератора е да отиде да спи, когато е изтощен, когато е изразходвал цялата си енергия, за да може да зареди “батерията” си отново, да регенерира енергията. При децата от този тип налагането на вечерен час за лягане не е желателно.

Въпросът на Генератора е ” КОЙ СЪМ АЗ ЗА СЕБЕ СИ ? “

"It is all in the hands of the Generator." Ra Uru Hu

Прожеторите са 21% от населението на земята.

Прожекторът е този Тип, който е устроен да ръководи енергията и потенциала на енергиините типове. Той има проникваща, фокусираща и абсорбираща аура, надарен е интелектуално да измерва и разпознава.
Прожекторът е неенергиен тип.
Предназначението му се осъществява чрез получаването на покани, за важните и основни неща в живота му (какво да прави, къде да отиде, с кого да бъде, къде да живее и т.н.) и правилното взимане на решения, водещи към успех. Той трябва да е разпознат за това, което е, за неговата дефиниция, за жизнената му сила. Точно там, в тази му сила трябва да е насочено вниманието на „другия“.
Прожекторът винаги ще е заобиколен от много хора, но само тези, които го разпознават ще имат значение за него. Трябва да познава дизайна си, за да знае коя е коректната покана.
Той има голяма нужда да знае как функционира механиката на “Хюман Дизайн” , защото е много лесно обусловим и уязвим.
Прожекторът е тук, за да разбере “другия”, да узнае какво търси той и да може да зададе правилните въпроси в подходящия момент.

Дарбата на Прожектора е да бъде разпознат и да работи добре с тези, които са го разпознали.

Не-азовият ум говори: „ Аз ще остарея докато получа покана. Ще направя това, което искам сега!“. Той е обсебен от това да е Манифестор, да действа, да инициира и концепцията да чака покана, е много трудна за него.
Едва когато е осъзнат за дефиницията си и знае кои са коректните покани, умът започва да наблюдава „ другия “ по начин, по който останалите типове нямат възможността. Неговата роля е да заеме мястото си на водещ. Тъй като умът му говори „ Те не ме забелязват “ и се изпълва с горчивина, пропуска възможността да е отворен към истинските покани. Живеем в енергичен свят, в който всичко се случва „сега“ и да чакаш покана е голямо предизвикателство, но Прожекторът е естествен магнит за енергия. Той е тук, за да работи с Генераторите и между тях има връзка.

Когато Прожекторът научи и разбере дефиницията си, тогава вижда себе си и знае кой е, но няма да го повярва, докато не види другите типове да го разпознават точно там, в жизнената му сила. Започне ли да забелязва кой го разпознава и кой не, той осъзнава с кого може да работи и с кого не, коя покана ще бъде ценна и стойностна, кой ще осигури достъп до нужната енергия и горчивината, с която е изпълнен намалява.
Разпознатият Прожектор насочва по ефективен начин. Започва да вижда себе си и светлината, за която е разпознат се връща и рефлектира върху него, озарявайки го. Тогава той получава достъп до енергията на „ другия “. Всичко това се случва, когато той спре да слуша ума си, който е сколнен да се взира само в това „ какво е да не бъдеш разпознат“.
Осъзнат за дефиницията си, той знае кои думи трябва да чуе при правилната покана. Това не означава, че той трябва да я приеме ( може да е покана за цял живот – обвързване с партньор). Трябва да е напълно ясен със себе си и с начина, по който взима решения – Авторитета си.

Прожекторът не може да функционира коректно сам, той има нужда от другите, за да изпълни предназначението в живота си.

Когато не е разпознават за това което е, лесно може да се окаже в положение, влязъл неазово, нямащ енергията да си тръгне.
Колкото по – осъзнат е Прожекторът, толкова повече аурата му резонира с изискванията към поканите.
Прожекторът е тук, за да се изкачи на върха на йерархията, да бъде лидер, да измести Манифестора, но ако иска това да се случи, той трябва здраво да поработи, няма да му бъде поднесено на сребърен поднос. Той успява благодарение на другите и това става само ако бъде разпознат за това което е, ако разпознае собствената си стойност и стойността на останалите.

Подписът на Прожектора е УСПЕХ !

Прожекторът няма постоянна енергия за работа. Заради отворения си Сакрал той увеличава чуждата сакрална енергия и ще бъде подтикван да работи повече. Трябва да знае, че работи с чужда енергия, че преследва тази енергия и с натрупване на годините това ще доведе до изтощение и е възможно да се разболее на физическо ниво. Енергията е много ценна за него и трябва да я пази, докато получи коректна официална покана. Устроен е да прекалява с работа, секс, храна, да не знае кога да спре.
Почивката е много важна. Отдръпването от жуженето на генераторската енергия, лягането в леглото преди изтощение и спането в собствената аура са здравословни.

Въпросът на Прожектора е ” КОЙ СИ ТИ ? “

" There is no one more needed to be awake and aware than the Projector, as the guides of our energy. " Ra Uru Hu

Манифесторите са 8% от населението на планетата.

Манифесторите са 8% от населението на планетата. Те са енергиен тип, не са тук, за да работят като Генераторите, но са винаги в готовност да действат.
Имат затворена и отблъскваща аура и е много трудно другите да достигнат до тях и да ги оценят. Аурата им е безпокояваща и застрашаваща, което кара останалите да се отдръпват.

Манифесторът е единственият Тип, който може да инициира действие сам и това да бъде коректно. За разлика от останалите три типа той няма какво да чака – нито отклик, нито покана, нито цикъл. Може да действа когато реши, разбира се съобразно Авторитета му, може да направи така, че нещата да се случват, но за сметка на това действията му оказват влияние върху околните, имат последствия и внасят напрежение.

Манифесторът е единствения, който има две стратегии в живота.

Едната е, когато е дете. Това е страгегията да иска разрешение. Да се научи как му е позволено да използва силата си, така че да бъде без съпротива. Повечето родители на Манифестори правят всичко възможно да ограничат децата си, с цел да ги предпазят, защото те изглеждат неконтролируеми. А повечето деца така и не се научават да искат разрешение. Започват да лъжат и да прикриват постъпките си, за което биват наказвани.

Другата стратегия е, стратегията на възрастния Манифестор. Променя от това да иска разрешение, към това да информира. Манифесторът не се чувства длъжен да информира, той се възмущава и негодува срещу онези, които се изправят на пътя му и действа без да използва стратегията си. Тогава е много трудно за тях, съпротивата е огромна, а оттам и гневът. Хората около тях се чувстват застрашени и наранени.

Манифестора трябва да се научи да информира за нещата, които ще засегнат и други хора.

За да оперира коректно един Манифестор, умът му трябва да започне да разпознава вредите, които нанася, когато действа без да информира околните. За да започне това, трябва да е на ясно какво иска да направи и кой ще ефектира с постъпката си, върху кой ще бъде нанесен импакта, кой ще се справя с всичко това. Един не-азов Манифестор не си дава сметка и не го е грижа, че хората имат планове, очаквания, надежди. Когато насочи умът си в тази посока ще забележи, че той всъщност има сила. Голяма част от Манифесторите не разпознават и не показват и следа от силата си. Те са някак осакатени в силата си, заради това, че са били обидени, спирани, наказвани и бити като деца, не могат да разгърнат потенциала си и в тях е заложен дълбок гняв. Гневът, дошъл от това, че са били наказвани и от намесата на другите. Много е тъжно да видиш един пречупен, като дете, Манифестор. Голяма част от гнева си задържат вътре в себе си и това в повечето случаи ги разболява. Те стават жертва на своя гняв. Но в момента, в който позволят на ума си да видят върху кой ще повлияе импакта им, върху кой ще имат въздействие, започват да усещат силата си. Нещата, които правят създават вълна в света и ако не са информирали, получават съпротива.

 С намаляването на съпротивата намалява и гневът.

С намаляването на съпротивата намалява и гневът, неговото качество се променя и изразяването му е различно. Гневът винаги ще е част от Манифестора, но когато се оперира коректно спрямо Стратегията, той вече не е тема, не е нещо, което се задържа, излиза като освободена енергия и изчезва.

Първата стъпка, когато един Мнифестор реши да експериментира с информирането, е преди да започне да информира, да знае кого. Кои са тези, които ще бъдат повлияни от действието му. Това е много трудно да се започне защото умът му говори „Защо, трябва да ги информираш? Зарежи ги!“, но когато започне да информира, този подтиснат и сдържан Манифестор започва да вижда силата си.

Подписът на Манифестора е СПОКОЙСТВИЕ !

Манифесторът е бил лидерът и водачът в миналото, упражнявал контрола си чрез власт, сила, его, гняв и диктатура, но вече не е. Прожекторът е този, които се е изкачил на лидерската стълбица в наши дни и го е изместил. Единственото, което иска Манифесторът е да бъде оставен на мира, на спокойствие да си прави нещата, които иска.
Манифесторът е неконтролируем и затова съпротивата внася огромен гняв в живота му. Единствено чрез информирането съпротивата намалява, гневът се уталага и е възможно да постигне покой.

Манифесторът няма постоянна енергия за работа. Заради отворения си Сакрал, той увеличава чуждата сакрална енергия и ще бъде подтикван да работи повече. Трябва да знае, че работи с чужда енергия, че преследва тази енергия и с натрупване на годините това ще доведе до изтощение и е възможно да се разболее на физическо ниво. Енергията е много ценна за него и трябва да я пази. Устроен е да прекалява с работа, секс, храна, да не знае кога да спре.
Почивката е много важна. Отдръпването от жуженето на генераторската енергия, лягането в леглото преди изтощение и спането в собствената аура са здравословни за него.

Въпросът на Манифестора е ” КАК ВЪЗДЕЙСТВАМ И ВЪРХУ КОГО ?” 

" We all have to accept our nature and compensate for it intelligently" Ra Uru Hu

Рефлекторите са приблизително 1% от населението на планетата.

Рефлекторите са 1% от населението на планетата. Аурата им е резистентна и тестваща. Тя е като тефлон, който се плъзга по другия и взима проби.
Рефлекторът е много раличен от всички останали типове. Той няма дефиниция и е изцяло отворен. Тук е, за да разбере другите и част е от едно голямо цяло.

Рефлекторът отразява средата, в която се намира.

Рефлекторът отразява средата, в която се намира и тя означава всичко за него.
Ключът е средата и той я филтрира и отразява. Правилна ли е средата, правилни са и хората в нея. Наблюдавайки Рефлектора, разбираме какво се случва в средата, дали тя е здравословна или не. Щастлив ли е той, значи мястото е щастливо. Той е единственият, който има възможността да измери и оцени качествата и стойността на една общност, но не трябва да приема нещата лично. Той е този, който може да отсъди хладнокръвно правилното и погрешното в средата, разнообразието й, и дали тя може да бъде трансформирана или не. Смяната на средата доста често внася катаклизми в живота му, защото той се променя.

Рефлекторът трябва да познава устройството си – механиката на човешкото тяло „ Хюман Дизайн “ много дълбоко.

Стратегията му е да изчака един лунен цикъл преди да вземе решение.

Стратегията му е да изчака един лунен цикъл преди да вземе решение за генералните неща в живота му. Устроен е да взима решение по решение. Най – важния избор, които трябва да вземе е къде да се намира, къде да бъде – локацията. Намирайки на правилното място, той ще има всичко, от което се нуждае и ще се чувства цялостен. Големият страх на Рефлектора е, ще бъде ли изчакан да вземе решението си и отговорът е – да. Нещата (места, хора), които са правилни за него, ще бъдат там и след края на цикъла. Решението му ще бъде взето с дълбочината, присъща само този Тип и ще бъде коректно за него.

Всеки лунен цикъл е фиксирана програма за него и наблюдавайки това, може да види как работи програмата. Знаейки как оперира дизайнът му, ще разбере връзката си с Луната и как тя влияе на живота му. Луната е силата, която ги движи и той е тясно свързан с въртенето на колелото – Мандалата. Той трябва да следи постоянно циклите и да наблюдава как Луната активира всеки един от порталите му (неговите рецептори) в циклична последователност. Когато намери центъра си, себе си, всичко се напасва. Той не може да бъде нищо друго освен отражение на средата, от която е част.
Рефлекторът няма нищо в себе си (като Авторитет), на което може да се довери на момента. Истинската сигурност за тях е във връзката и постоянството, които те установяват със средата около тях. Мястото им там е тяхната база. Тяхната роля е много различна, от тази на останалите типове.

Подписът на Рефлектора е ИЗНЕНАДА!

Рефлекторът репрезентира сърцето на обществото около него, било то семейство, квартал, улица, офис и дарбата му е да разбере как работи не-азовият свят и да открие необичайността там. Открие ли необичайните неща и хора, оставайки обективен към тях, идва и изненадата. Той е тук за да бъде изненадан от живота и невъзможността от това му носи разочарование.

Едно от най- важните неща за Рефлектора е възможността да се наслаждава на самотата си и най – вече да спи сам в аурата си, за да може необезпокояващо да филтрира програмата и да се отърсва от ежедневното обуславяне. Тогава той става истински рядък дар за околните.

Въпросът на Рефлектора е ” КОЙ СЪМ АЗ ДНЕС, МОГА ЛИ ДА БЪДА СЕБЕ СИ ? “

" In the moment that you can truly embrace uniqueness you are divine." Ra Uru Hu